BUSINESS DESIGN

Somutlaştırma Kapsamı

More...

SOMUTLAŞTIRMA

Kullanıcı verileri ve sektörel verilerin somutlaştırılması için gelir modellerinin, strateji kanvasının ve fonksiyonel akışların oluşturulması.

Our core values
1

Gelir Modellerinin Oluşturulması

Girişimlerin devamlılığını sağlamak ve kar hedeflerine ulaşabilmek için gelir/gider dengelerini analiz ediyor ve en uygun yöntemleri öneriyoruz.

2

Design Thinking Metodu İle Tüm Fonksiyonel Akışların Uçtan Uca Tasarlanması

Kullanıcıların belli bir sonuç elde etmek için atacakları adımları ve ürünle olan etkileşimlerini Tasarım Odaklı Düşünce çerçevesinde tasarlıyoruz.

3

İş Modeli Kanvası Oluşturma

Hem yeni girişimler hem de mevcut platformlar için oluşturulabilen iş modeli kanvasında, iş planını görselleştiriyor ve karşı tarafa da verimli bir şekilde aktarma imkanı sunuyoruz.

See our work to have a better idea
about our services

Get in touch

We'd love to hear from you. If you're interested in learning more about our services or finding out more about PupaHouse, get in touch with us.