BUSINESS DESIGN

Sentezleme Kapsamı

More...

SENTEZLEME

Elde edilen kullanıcı datalarının anlamlandırılması için personalara dönüştürülmesi ve ön kullanıcı akışlarının tasarlanması. Sektörel dataların somutlaştırılabilmesi için rakip iş modellerinin ve kullanıcı deneyimlerinin benchmarklanması.

Our core values
1

Rekabet Karşılaştırma

Benchmark’tan farklı olarak bu analizde, rakip ürünleri tasarımsal ve en geniş kapsamıyla kullanıcılar ile test ediyoruz. Böylelikle, gerçek kullanıcılardan elde edilen anlamlı içgörüler sayesinde yeni fırsatlar belirliyoruz.

2

Farklı Sektörlerle Benchmark

Rakiplerin veya rakip olabilecek ürünlerin, konu olan probleme yaklaşımlarını, çözümlerini ve bu çerçevede konuyu nasıl ele aldıklarını etraflıca inceleyip, ürününüzün durumunu güçlü ve zayıf yönleriyle ele alıyoruz.

3

Persona Oluşturma

Kitlemizi gerçeğe yakın olarak belirli kullanıcı gruplarına ayırıyoruz ve böylece sonraki tasarım ve geliştirme sürecinde hedef kitlenize uygun adımlar atmanızı sağlıyoruz.

4

Kullanıcı Yolculuklarının Tasarlanması

Kendisinden sonra gelecek olan ürün tasarımı aşamalarına yardımcı olmak amacıyla, seçilen kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirliyor, ürünle nasıl etkileşime geçeceğini analiz ediyoruz.

See our work to have a better idea
about our services

Get in touch

We'd love to hear from you. If you're interested in learning more about our services or finding out more about PupaHouse, get in touch with us.